top of page
2024
2023
2021

2024

Hiromu Hino, Shigeru Kondo, Junpei Kuroda

Bone Reports. Volume 20, Mar 2024, 101748

Ramli, Toshihiro Aramaki, Masakatsu Watanabe, Shigeru Kondo

Front. Genet., 08 Jan 2024

2023

Yi-Ting Lai, Takeshi Sasamura, Junpei Kuroda, Reo Maeda, Mitsutoshi Nakamura, Ryo Hatori, Tomoki Ishibashi, Kiichiro Taniguchi, Masashi Ooike, Tomohiro Taguchi, Naotaka Nakazawa, Shunya Hozumi, Takashi Okumura, Toshiro Aigaki, Mikiko Inaki, Kenji Matsuno

Development. 2023 150 (6): dev201224

Hibiki Nakagawa, Toshihiro Aramaki, Shigeru Kondo, Junpei Kuroda

MicroPubl. Biol. DOI : 10.17912/micropub.biology.000747

Kenji Nishida,Haruhiko Adachi,Minoru Moriyama,Ryo Futahashi,Paul E.Hanson,Shigeru Kondo

Cell Rep. 2023 Aug 1;42(8):112917

2022

Nakagawa H, Kuroda J, Aramaki T, Kondo S.

Dev Biol. 2022 Jan;481:52-63

2021

Usui, Y., and Watanabe, M.

Biochimica Biophysica Acta (BBA)-Advances 2021. 1, 100006

Shin-Ichiro Ei, Hiroshi Ishii, Shigeru Kondo, Takashi Miura, Yoshitaro Tanaka

J Theor Biol. 2021 Jan 21;509:110496.

Matsuda K, Gotoh H, Adachi H, Inoue Y, Kondo S.

Sci Rep. 2021 Jan 13;11(1):1017. doi: 10.1038/s41598-020-79757-2.

Sakashita M, Yamasaki S, Yaji K, Kawamoto A, Kondo S.

PLoS Comput Biol. 2021 Jun 16;17(6):e1009043. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009043

Haruhiko Adachi, Makoto Ozawa, Satoshi Yagi, Makoto Seita, Shigeru Kondo

Sci Rep. 2021 Jul 16;11(1):14594. doi: 10.1038/s41598-021-93915-0.

Kon T, Omori Y, Fukuta K, Wada H, Watanabe M, Chen Z, Iwasaki M, Mishina T, Matsuzaki SS, Yoshihara D, Arakawa J, Kawakami K, Toyoda A, Burgess SM, Noguchi H, Furukawa T.

Curr Biol. 2020 Jun 22;30(12):2260-2274.e6. doi: 10.1016/j.cub.2020.04.034.

2020

Haruhiko Adachi, Keisuke Matsuda, Kenji Nishida, Paul Hanson, Shigeru Kondo & Hiroki Gotoh 

Zoological Letters. 24 February 2020 volume 6, Article number: 3

Toshihiro Aramaki, Shigeru Kondo

Dev. Biol. 460(1):12-19  2020 (PMID:30578760 DOI:10.1016/j.ydbio.2018.12.019)

Junpei Kuroda, Takeshi Itabashi, Atsuko H. Iwane, Toshihiro Aramaki and Shigeru Kondo

Front. Cell Dev. Biol., 14 October 2020 | https://doi.org/10.3389/fcell.2020.580520

Seita Miyazawa

Science Advances. 2020 Dec 2; 6(49)

2019

Misaki Sakashita Mao Sato and Shigeru Kondo

J. Morphol. 04 April 2019 280(6):778-795

Yuu Usui, Toshihiro Aramaki, Shigeru Kondo, Masakatsu Watanabe

Development 2019 146: dev181065

2018

Adachi H, Matsuda K, Niimi T, Inoue Y, Kondo S, Gotoh H.

Mech Dev. 2018 Jun 16. pii: S0925-4773(18)30080-7. doi: 10.1016/j.mod.2018.06.003.

Sawada R, Aramaki T, Kondo S.

Genes Cells. 2018 : 10.1111/gtc.doi May 23. 12596.

Usui Y, Kondo S, Watanabe M

Dev Growth Differ.doi: 10.1111/dgd.12564

Mizuuchi R., Kawase H., Shin H., Iwai D. and Kondo S.

Scientific Reports 2018, volume 8, Article number: 12366

Junpei Kuroda, Atsuko H. Iwane, and Shigeru Kondo

Mechanisms of Development, Volume 153, October 2018, Pages 54-63

2020
2019
2018
2022
bottom of page